Komunikat

Informujemy, że w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach i placówkach artystycznych będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (piątek), szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szkół i placówek artystycznych będą podawane na bieżąco.

Szanowni rodzice

Dane osobowe

Zasady bezpieczeństwa nauki online

Dobre praktyki podczas nauczania online

Aktualizacje :)

Kontakt

Kontakt z administracją szkoły w dniach 23.03 – 10.04.2020 r. za pomocą formularza kontaktowego na stronie; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: muzyczna@psm.jgora.pl lub sekretariatpsm@psm.jgora.pl oraz telefonicznie w godzinach 10:00-13:00 pod numerem 511 054 513

Dla nauczycieli

Dla inspiracji https://cea-art.pl/nauczanie-online-przyklady-dobrych-praktyk-w-szkolach-artystycznych/

WAŻNE informacje Dyrektora Szkoły: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarządzenie-nr-7.pdf

WAŻNE informacje CEA: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Pismo-CEA1.pdf ; https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Pismo-CEA2.pdf

Nauczanie online-zmiany zasad

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. CEA zachęca nauczycieli szkół artystycznych do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej, które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania. Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji. Materiały do nauczania online

Podstawa prawna: https://prawo.cea-art.pl/

Dla Uczniów od Nauczycieli

Nauczyciel: Dorota Pogoda
Zdalne nauczanie 30.03-03.04 2020 r. RYTMIKA
Klasa I ; Klasa II ; Klasa III

Nauczyciel: Wiesława Tobiasz Nowe zadania 02.04.2020 r. ; Zadania 26.03.2020 r. ; Pierwsze lekcje

Czytaj dalej…

Zajęcia odwołane

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén