Aktualności

Rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Dyrektora PSM I i II st. Nr 10

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.              /Dz. U. z 2017 poz. 2199/ ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019         w następujących terminach, bez obowiązku odpracowania w soboty:

1.   02.11.2018 r.

2.   02.01.2019 r.

3.   03.01.2019 r.

4.   29.04.2019 r.

5.   30.04.2019 r.

6.   02.05.2019 r.