Aktualności

Zajęcia w budynku SP nr 2

 

Nauczyciele szkoły artystycznej w pełni solidaryzują się

z nauczycielami szkoły oświatowej

 

 

Zajęcia w budynku ZSET 

 

 

Nauczyciele szkoły artystycznej w pełni solidaryzują się

z nauczycielami szkoły oświatowej