Aktualności

Zarządzenie Dyrektora PSM I i II st.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r.  /Dz. U. z 2017 poz. 2199/ ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w następujących terminach, bez obowiązku odpracowania w soboty:

1.   31.10.2019 r.

2.   02.11.2019 r.

3.   02.01.2020 r.

4.   03.01.2020 r.

5.   04.01.2020 r.

6.   02.05.2020 r.

.