Aktualności

Wniosek o przyjęcie do PSM I stopnia oraz PSM II st. /4 strony/

- zakładka PLIKI DO POBRANIA

Wnioski o przyjęcie można również pobrać na portierni

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w godz. 15.30 - 17.00 /od 6 maja br./

/ze względu na termomodernizację nie ma dostępu do sekretariatu w szkole muzycznej/

 Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim należy składać także

na portierni ZSET od dnia 6 maja br. do 17 maja br. /dotyczy kandydatów do PSM I st./

Badanie przydatności odbędzie się w budynku SP nr 2

w dniu 18 maja br. od godz. 9.00

Kandydaci do PSM II st. składają wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim

od dnia 6 maja do 31 maja br.

Egzaminy wstępne będą w dniach 5, 6, 7, 12 i 14 czerwca br.

Skany wypełnionych i podpisanych wniosków oraz skan zaświadczenia lekarskiego można

też przesłać pocztą elektroniczną