Aktualności

 W sobotę 16 listopada br.  godz. 11.00

zapraszamy do sali nr 15 na projekcję filmu

o "filharmonikach berlińskich"

 

Uwaga uczniowie PSM II st. - niżej w AKTUALNOŚCIACH

/po informacji o dodatkowych dniach wolnych/

        są zamieszczone korekty planów zajęć teoretycznych

  Druga korekta - 14 października br. - dotyczy klas V i VI wydziału instrumentalnego

Trzecia korekta - 22 października br. - dotyczy klasy IV wydziału wokalnego

 

W sobotę 16 listopada br. - Aula szkoły

próba orkiestry PSM II st.

 godz. 9.00 - cała orkiestra

 

Orkiestra PSM I st. odbywa się w poniedziałki

w godz. 15.30 - 17.00 w Auli szkoły