Administracja

Pracownicy administracji i obsługi

PSM I i II st. w Jeleniej Górze

 

  Lp.                Imię i nazwisko                        Stanowisko
1. Wojciechowska Renata kierownik gospodarczy
2. Janicka Sylwia specjalista d/s płac
3. Nahorska Teresa specjalista d/s. uczniowskich
4. Starczewska Beata główny księgowy
5. Ciechanowska Ewa
specjalista d/s kadr
6. Buczniewski Roman stroiciel instrumentów klawiszowych
7. Ciechanowski Henryk portier
8. Jordan Antoni portier
9. Zierałka Maria  
10. Osyra Marek  
11. Osyra Urszula  
12. Pacak Fryderyk kierowca
13. Szydlak Izabela