Kadra Pedagogiczna

  Nauczyciele PSM I i II st. w roku szkolnym 2018/2019

 

                  N A U C Z Y C I E L

 

          SPECJALIZACJA

1 Bruliński Radosław
skrzypce
2 Cel Agnieszka przedmioty ogólnomuzyczne
3 Cel Danuta - kier. sekcji instr. klawisz. I st. fortepian główny i dodatkowy
4 Cel Mariusz przedmioty ogólnomuzyczne
5 Chek Joanna fortepian, akompaniament
6 Chrzanowska Danuta
biblioteka
7 Cyna Kazimierz kontrabas
8 Ćwiertnia Katarzyna wiolonczela
9 Droń Radosław orkiestra
10 Fender–Kolendo Marta   flet
11 Filar Joanna skrzypce
12 Flieger Joanna   wiolonczela
13 Gadzina Tomasz akordeon
14 Gawłowska Monika  - koordynator ds. koncertów fortepian
15 Gawryś Alina obój
16 Gotartowski Krzysztof fortepian, akompaniament
17 Hejne   Mirosława                   fortepian
18 Hryniewicki Olgierd         przedmioty ogólnomuzyczne
19 Kolendo Maciej wiolonczela
20 Król Dawid gitara
21 Kujawa Tomasz
perkusja
22 Kumek-Łozińska Agnieszka biblioteka
23 Lemiszka Aleksandra śpiew
24 Łucki Andrzej fagot
25 Łukasiewicz Dominika klarnet
26 Maciejewska Irena - dyrektor szkoły obój
27 Maciejewski Maciej skrzypce
28 Maciejewski Ryszard klarnet, zespoły
29 Marcinów Jacek skrzypce
30 Mikulski Marek gitara
31 Mokrzycka-Myrlak Marta śpiew
32 Nowik Danuta                                   skrzypce
33 Oleszkiewicz Irina - kier. sekcji instr. klawisz. II st. fortepian
34 Pawlak Lucyna skrzypce
35 Pogoda Dorota rytmika, fortepian
36 Popek Joanna fortepian
37

Popiołek Patryk - kier. sekcji instr. dętych i perkusji       I i II st. /w zast. za A. Swaczynę-Mazurek/

puzon, zespoły
38 Rajkowski Marcin waltornia
39 Rulewski Artur fortepian, akompaniament
40 Samostrokova Vitalina fortepian, akompaniament
41 Sas Barbara fortepian, akompaniament
42 Smolska Urszula - wicedyrektor fortepian
43 Solowiewicz Ludmila skrzypce
44 Stachewicz Zofia fortepian
45 Stankiewicz Bernard chór - II st
46 Suszko Violetta - kier. sekcji instr. smyczk. i gitary        I i II st. altówka
47 Swaczyna-Mazurek Anna
saksofon
48 Sytianko Edward flet
49 Szymański Grzegorz perkusja
50 Terlega–Stachów Elżbieta - kier. sekcji przedm. ogólnomuz. I i II st.
przedmioty ogólnomuzyczne
51 Tobiasz Wiesława przedmioty ogolnomuzyczne
52 Tuliński Paweł trąbka
53 Wieczorek Ewa fortepian
54 Witowska Joanna fortepian, przedmioty ogólnomuzyczne
55 Wysocka Halina świetlica
56 Wysocka Natalia skrzypce
57 Zwarycz Andrzej klarnet, saksofon