Kadra Pedagogiczna

 Lista nauczycieli PSM I i II st. w roku szkolnym   2017/2018

 

N A U C Z Y C I E L:

 

SPECJALNOŚĆ:

1 Pogoda Dorota rytmika, fortepian
2 Bruliński Radosław/ zast. Filar Joanna skrzypce
3 Cel Agnieszka przedmioty ogólnomuzyczne
4 Cel Danuta            -kier. sekcji instr. klawisz. I st. fortepian główny i dodatkowy
5 Cel Mariusz przedmioty ogólnomuzyczne
6 Chek Joanna fortepian, akompaniament
7 Chrzanowska Danuta /zast. Kumek-Łozińska Agnieszka biblioteka
8 Cyna Kazimierz kontrabas
9 Ćwiertnia Katarzyna wiolonczela
10 Fender–Kolendo Marta   flet
11 Flieger Joanna   wiolonczela
12 Gadzina Tomasz akordeon
13 Gawłowska Monika     - koordynator ds. koncertów fortepian
14 Gawryś Alina obój
15 Gotartowski Krzysztof fortepian, akompaniament
16 Hejne   Mirosława                   fortepian
17 Hryniewicki Olgierd         przedmioty ogólnomuzyczne
18 Kolendo Maciej wiolonczela
19 Król Dawid gitara
20 Kupczak Sławomir przedmioty ogólnomuzycznej, orkiestra
21 Lemiszka Aleksandra śpiew
22 Łucki Andrzej fagot
23 Łukasiewicz Dominika klarnet
24 Maciejewska Irena    -dyrektor szkoły obój
25 Maciejewski Maciej skrzypce
26 Maciejewski Ryszard klarnet, zespoły
27 Marcinów Jacek skrzypce
28 Mikulski Marek gitara
29 Mokrzycka-Myrlak Marta śpiew
30 Nowik Danuta                                   skrzypce
31 Oleszkiewicz Irina - kier. s. instr. klawiszowych II st. fortepian
32 Pawlak Lucyna skrzypce
33 Popek Joanna fortepian
34 Popiołek Patryk puzon, zespoły
35 Rajkowski Marcin waltornia
36 Rulewski Artur fortepian, akompaniament
37 Samostrokova Vitalina fortepian, akompaniament
38 Sas Barbara fortepian, akompaniament
39 Smolska Urszula - wicedyrektor fortepian
40 Solowiewicz Ludmila skrzypce
41 Stachewicz Zofia fortepian
42 Stankiewicz Bernard chór - II st
43 Suszko Violetta     -kier. s. i. smyczk. i gitary I i II st. altówka
44 Swaczyna-Mazurek Anna -kier. s. i. dętych i perk. I i II st. saksofon
45 Sytianko Edward flet
46 Szymański Grzegorz perkusja
47 Terlega–Stachów Elżbieta k.s .przedm. ogólnomuz. przedmioty ogólnomuzyczne
48 Tobiasz Wiesława przedmioty ogolnomuzyczne
49 Tuliński Paweł trąbka
50 Wieczorek Ewa fortepian
51 Witowska Joanna fortepian, przedmioty ogólnomuzyczne
52 Wysocka Halina świetlica
53 Wysocka Natalia skrzypce
54 Zwarycz Andrzej klarnet, saksofon