Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
Sekretariat czynny: 14:00 - 17:30
ul. Piłsudskiego 26
58-500 Jelenia Góra, Dolnośląskie sekretariatpsm@psm.jgora.pl muzyczna@psm.jgora.pl
(0-75)-76-468-14
(0-75)-75-223-30
Fax: (0-75)-75-223-30

Odznaczenia nauczycieli PSM I i II st.

Odznaka honorowa   "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

przyznana przez - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr Piotra Glińskiego

1. mgr Ludmila Solowiewicz- odebrana

2. mgr Elżbieta Terlega-Stachów - odebrana

3. mgr Irena Maciejewska- odebrana

4. mgr Krzysztof Gotartowski-odebrana

5. mgr Andrzej Zwarycz- odebrana

Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przyznany przez - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr Piotra Glińskiego

1. mgr Halina Buszyńska- odebrany

2. mgr Marek Mikulski- odebrany

3. mgr Kazimierz Cyna- odebrany

4. mgr Urszula Smolska- odebrany

Odznaki i dyplomy wręczone przez wicedyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego – Piotra Barona, dnia13 maja 2016 r. na uroczystym koncercie w Filharmonii Dolnośląskiej   z okazji 70 - Lecia PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze.

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej I stopnia

przyznana przez – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

dr Zdzisława Bujanowskiego

1. mgr Urszula Borkowska      - odebrana

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia

przyznane przez – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

dr Zdzisława Bujanowskiego

1. mgr Mirosława Hejne         - odebrana

2. mgr Joanna Popek               - odebrana

3. mgr Irina Oleszkiewicz       - odebrana

4. Monika Gawłowska           - odebrana

Nagrody wręczone przez Sylwię Świsłocką-Karwot Starszego Wizytatora CEA, Region Dolnośląski,dnia 13 maja 2016 r. na uroczystym koncercie w Filharmonii Dolnośląskiej         z okazji 70 - Lecia PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze.

 Złoty Medal za Długoletnią Służbę

przyznany przez - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzeja Dudę

1.   mgr Urszula Borkowska   (dyrektor PSM I i II st. w Jeleniej Górze od 2001 do 2016, obecnie pełni funkcję wicedyrektora)

Wręczenie odznaczenia nastąpiło w czasie uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej dnia 11 października 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Odznaka honorowa   "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

przyznana przez - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr Piotra Glińskiego

1. mgr Ludmila Solowiewicz- odebrana

2. mgr Elżbieta Terlega-Stachów - odebrana

3. mgr Irena Maciejewska- odebrana

4. mgr Krzysztof Gotartowski-odebrana

5. mgr Andrzej Zwarycz- odebrana

Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przyznany przez - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr Piotra Glińskiego

1. mgr Halina Buszyńska- odebrany

2. mgr Marek Mikulski- odebrany

3. mgr Kazimierz Cyna- odebrany

4. mgr Urszula Smolska- odebrany

Odznaki i dyplomy wręczone przez wicedyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego – Piotra Barona, dnia13 maja 2016 r. na uroczystym koncercie w Filharmonii Dolnośląskiej   z okazji 70 - Lecia PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze.

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej I stopnia

przyznana przez – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

dr Zdzisława Bujanowskiego

1. mgr Urszula Borkowska      - odebrana

Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia

przyznane przez – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

dr Zdzisława Bujanowskiego

1. mgr Mirosława Hejne         - odebrana

2. mgr Joanna Popek               - odebrana

3. mgr Irina Oleszkiewicz       - odebrana

4. Monika Gawłowska           - odebrana

Nagrody wręczone przez Sylwię Świsłocką-Karwot Starszego Wizytatora CEA, Region Dolnośląski,dnia 13 maja 2016 r. na uroczystym koncercie w Filharmonii Dolnośląskiej         z okazji 70 - Lecia PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze.

 Złoty Medal za Długoletnią Służbę

przyznany przez - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzeja Dudę

1.   mgr Urszula Borkowska   (dyrektor PSM I i II st. w Jeleniej Górze od 2001 do 2016, obecnie pełni funkcję wicedyrektora)

Wręczenie odznaczenia nastąpiło w czasie uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej dnia 11 października 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.