Ogłoszenia

                        Uwaga uczniowie PSM II st. -  w zakładce AKTUALNOŚCI

/po informacji o dodatkowych dniach wolnych/

        są zamieszczone korekty planów zajęć teoretycznych

Druga korekta - 14 października br. - dotyczy klas V i VI wydziału instrumentalnego

 

W dniu 14 października br. zajęć nie ma - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 15 października br. - zajęcia zawieszone od godz. 13.00

 

Zajęcia z Panem Patrykiem Popiołkiem

od 07 do 18 października 2019 r.

odwołane

 

Zajęcia z Panią Elżbietą Terlega-Stachów

od 09 do 14 października 2019 r.

odwołane

W sobotę 12 października br. - Aula szkoły

próba orkiestry PSM II st.

w godz. 9.00-12.00 - cała orkiestra

 

Orkiestra PSM I st. odbywać będzie się w poniedziałki

w godz. 15.30 - 17.00 w Auli szkoły

W sobotę 12 października zajęcia o godz. 12.00 /za 7.10./

14 października br. zajęć orkiestry nie będzie 

                         

         

Prosimy śledzić stronę