Ogłoszenia

                           Zajęcia z Panem Maciejem Kolendo

               odwołane w dniach 12 - 15 grudnia br.

 

                           Dzień 2 stycznia 2018 r. 

        jest dniem wolnym od zajęć

        dydaktyczno-wychowawczych!