Ogłoszenia

 

 

Zajęcia z Panią

Joanną Popek

odwołane od 09.10.2017 r. do 14.10.2017 r.

 

 

Zajęcia z Panem

Olgierdem Hryniewickim

w dniu 16.10.2017 r. (poniedziałek)

o d w o ł a n e

gr. I A PSM II st. godz. 14.25 - 15.10

 

 gr. B - zajęcia bez zmian

 

 

Zajęcia z Panem Sławomirem Kupczakiem

odwołane dnia 16.10.2017 r.