Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
Sekretariat czynny: 14:00 - 17:30
ul. Piłsudskiego 26
58-500 Jelenia Góra, Dolnośląskie sekretariatpsm@psm.jgora.pl muzyczna@psm.jgora.pl
(0-75)-76-468-14
(0-75)-75-223-30
Fax: (0-75)-75-223-30

Rekrutacja

W zakładce <<PLIKI DO POBRANIA>>  są zamieszczone 4 strony wniosku

o przyjęcie do szkoły dla kandydatów do PSM I i II st. na rok 2019 / 2020

 

      

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i PRZYJĘTYCH

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM I stopnia - cykl sześcioletni

Lp. Uczeń Instrument Klasa
1 Andruszewski Antoni Piotr fortepian 1
2 Chruściel Jakub Maciej fortepian 1
3 Kobylarz Leon fortepian 1
4 Kwiatkowska Antonina Agata fortepian 1
5 Papaj Kamil Jerzy fortepian 1
6 Sarnowski Marcel Marian fortepian 1
7 Szatkowska Kornelia fortepian 1
8 Śliwiński Karol Kajetan fortepian 1
9 Tiupa Gabriela fortepian 1
10 Turant Jakub Juliusz fortepian 1
11 Ambicka Hanna Antonina skrzypce 1
12 Fedak Oliwia Julia skrzypce 1
13 Kowalczyk Nadia Daniela skrzypce 1
14 Malinowska Anna Janina skrzypce 1
15 Rosik Oliwier skrzypce 1
16 Rychlewski Miłosz Aleksander skrzypce 1
17 Słowik Rozalia skrzypce 1
18 Stefańczyk Maja skrzypce 1
19 Tomaszewski Piotr skrzypce 1
20 Chimiak Paweł Krzysztof kontrabas 1
21 Dominas Oktawian Damian kontrabas 1
22 Gieworski Ksawery Kacper wiolonczela 1
23 Indyk Karolina wiolonczela 1
24 Prasad Kavya Izerka wiolonczela 1
25 Biesiada Adam Julian puzon 1
26 Łukasiewicz Kornelia puzon 1
27 Dziki Stanisław Jan trąbka 1
28 Potocki Olaf Jan perkusja 1

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i PRZYJĘTYCH

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM I stopnia - cykl czteroletni

Lp. Uczeń

Instrument

Klasa
1 Zioło Przemysław Szymon akordeon 1
2 Kulesza Carmen skrzypce 1
3 Kuszaj Julia Maria skrzypce 1
4 Najdewska Maria skrzypce 1
5 Simoniuk Rozalia skrzypce 1
6 Janicki Aleksander kontrabas 1
7 Walter Vanessa Oliwia wiolonczela 1
8 Żołyniak Konrad Jakub fagot 1
9 Łukasiewicz Gabriela flet 1
10 Kardis Oskar Borys obój 1
11 Cisło Sara Roksana saksofon 1
12 Markowska Nina perkusja 1
13 Nowicka Magdalena Weronika klarnet 2
14 Ostapiuk Lena Maria obój 2

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i w REZERWIE

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM I stopnia - cykl czteroletni

Lp. Uczeń

Instrument

Klasa
1 Rózga Wojciech Franciszek kontrabas 1
2 Moreau Jan Antoine obój 1
3 Denis Maks saksofon 1

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i PRZYJĘTYCH

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM II stopnia - Wydział Instrumentalny i Wokalny

Lp. Uczeń

Instrument

Klasa
1 Barczyński Oliwier fortepian 1
2 Cyganik Alexander Martin fortepian 1
3 Dernoga Tomasz Paweł fortepian 1
4 Jarzyna Zuzanna Katarzyna fortepian 1
5 Lelo Karolina Maria fortepian 1
6 Moskwa Katarzyna fortepian 1
7 Muchaczow Hanna fortepian 1
8 Wójcik Łukasz Michał fortepian 1
9 Marcinkowska Aleksandra Jadwiga akordeon 1
10 Wilczacki Maksym akordeon 1
11 Galicka Alicja Helena altówka 1
12 Janulewicz Adrian Mariusz gitara 1
13 Skoczeń Mateusz Jerzy gitara 1
14 Ceglińska Kornelia Mariola skrzypce 1
15 Chen Haochuan skrzypce 1
16 Grzejszczak Maja skrzypce 1
17 Mazurek Szymon skrzypce 1
18 Niewiadomska Aleksandra skrzypce 1
19 Wróblewska Marcelina skrzypce 1
20 Figórniak Karolina Anna wiolonczela 1
21 Kuberska Antonina Maria wiolonczela 1
22 Maczuga Maja Zofia wiolonczela 1
23 Pokrywka Sara fagot 1
24 Iurato Laura flet

1

25 Wójcik Wiktoria flet

1

26 Migdalski Paweł Mateusz klarnet

1

27 Ćwiszewska Oliwia Anna obój

1

28 Zagiczek Maja saksofon

1

29 Iwaniec Karolina Kinga waltornia

1

30 Wcisło Tadeusz Marek waltornia

1

31 Kniażuk Oskar Kamil perkusja

1

32 Kostyra Wiktoria Julia śpiew

1

33 Kumik Emilia Aleksandra śpiew

1

34 Rudowicz Edyta Teresa śpiew

2

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i w REZERWIE

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM II stopnia - Wydział Instrumentalny

Lp. Uczeń

Instrument

Klasa
1 Suchowierzch Karolina Jagoda skrzypce 1
2 Baran Aleksandra flet 1
3 Machalska Hanna flet 1

 

 

Informacje dla kandydatów

 

Kto może się uczyć w szkole muzycznej I st. i na jakich instrumentach?

PSM I st. prowadzi dwa cykle kształcenia i realizuje program kształcenia na poziomie podstawowym.
Sześcioletni cykl nauczania dla dzieci rozpoczynających naukę od 7 roku życia i nie przekroczonym 10 roku życia.
Ten cykl nauczania obejmuje naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli , akordeonie, gitarze, perkusji

instrumentach dętych drewnianych i blaszanych.

Na wniosek Rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które w 2019 r. kończy 6 lat i posiada zaświadczenie

o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Czteroletni cykl nauczania dla dzieci i młodzieży od 8 do 16 roku życia.
W tym cyklu prowadzi się naukę gry na wszystkich instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, instrumentach perkusyjnych, smyczkowych, gitarze oraz instrumentach klawiszowych.
Kandydaci do szkoły pobierają wniosek (zakładka pliki do pobrania) i wypełniony składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym     w dziale aktualności. Skan wypełnionego wniosku można też przekazać pocztą elektroniczną

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia

kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Kto może się uczyć w szkole muzycznej II st. i na jakich instrumentach?

PSM II st. prowadzi dwa wydziały i realizuje program kształcenia muzycznego  na poziomie średnim.
Wydział instrumentalny
O przyjęcie na wydział instrumentalny PSM II st. mogą ubiegać się absolwenci  szkół muzycznych I st. i ognisk muzycznych,               jak również kandydaci nie posiadający przygotowania w wieku od 10 do 23 lat (na instrumenty dęte drewniane i blaszane, perkusję,kontrabas). Wszystkich obowiązuje zdanie egzaminu wstępnego.
Wydział wokalny
Na wydział wokalny mogą być przyjęci kandydaci bez przygotowania muzycznego posiadający wybitne walory głosowe i muzyczne: dziewczęta od 16 lat; chłopcy od 18 lat.
Są oni zobowiązani zaśpiewać na egzaminie wstępnym dwa utwory przygotowane samodzielnie.

Kandydaci do szkoły II stopnia pobierają wniosek /zakładka pliki do pobrania/ i wypełniony składają w sekretariacie szkoły                   w terminie podanym w dziale aktualności. Skan wypełnionego wniosku można też przekazać pocztą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia wydane przez:

- lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w specjalizacji śpiew, instrumenty dęte

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - kształcenie w pozostałych specjalizacjach

W zakładce <<PLIKI DO POBRANIA>>  są zamieszczone 4 strony wniosku

o przyjęcie do szkoły dla kandydatów do PSM I i II st. na rok 2019 / 2020

 

      

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i PRZYJĘTYCH

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM I stopnia - cykl sześcioletni

Lp. Uczeń Instrument Klasa
1 Andruszewski Antoni Piotr fortepian 1
2 Chruściel Jakub Maciej fortepian 1
3 Kobylarz Leon fortepian 1
4 Kwiatkowska Antonina Agata fortepian 1
5 Papaj Kamil Jerzy fortepian 1
6 Sarnowski Marcel Marian fortepian 1
7 Szatkowska Kornelia fortepian 1
8 Śliwiński Karol Kajetan fortepian 1
9 Tiupa Gabriela fortepian 1
10 Turant Jakub Juliusz fortepian 1
11 Ambicka Hanna Antonina skrzypce 1
12 Fedak Oliwia Julia skrzypce 1
13 Kowalczyk Nadia Daniela skrzypce 1
14 Malinowska Anna Janina skrzypce 1
15 Rosik Oliwier skrzypce 1
16 Rychlewski Miłosz Aleksander skrzypce 1
17 Słowik Rozalia skrzypce 1
18 Stefańczyk Maja skrzypce 1
19 Tomaszewski Piotr skrzypce 1
20 Chimiak Paweł Krzysztof kontrabas 1
21 Dominas Oktawian Damian kontrabas 1
22 Gieworski Ksawery Kacper wiolonczela 1
23 Indyk Karolina wiolonczela 1
24 Prasad Kavya Izerka wiolonczela 1
25 Biesiada Adam Julian puzon 1
26 Łukasiewicz Kornelia puzon 1
27 Dziki Stanisław Jan trąbka 1
28 Potocki Olaf Jan perkusja 1

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i PRZYJĘTYCH

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM I stopnia - cykl czteroletni

Lp. Uczeń

Instrument

Klasa
1 Zioło Przemysław Szymon akordeon 1
2 Kulesza Carmen skrzypce 1
3 Kuszaj Julia Maria skrzypce 1
4 Najdewska Maria skrzypce 1
5 Simoniuk Rozalia skrzypce 1
6 Janicki Aleksander kontrabas 1
7 Walter Vanessa Oliwia wiolonczela 1
8 Żołyniak Konrad Jakub fagot 1
9 Łukasiewicz Gabriela flet 1
10 Kardis Oskar Borys obój 1
11 Cisło Sara Roksana saksofon 1
12 Markowska Nina perkusja 1
13 Nowicka Magdalena Weronika klarnet 2
14 Ostapiuk Lena Maria obój 2

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i w REZERWIE

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM I stopnia - cykl czteroletni

Lp. Uczeń

Instrument

Klasa
1 Rózga Wojciech Franciszek kontrabas 1
2 Moreau Jan Antoine obój 1
3 Denis Maks saksofon 1

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i PRZYJĘTYCH

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM II stopnia - Wydział Instrumentalny i Wokalny

Lp. Uczeń

Instrument

Klasa
1 Barczyński Oliwier fortepian 1
2 Cyganik Alexander Martin fortepian 1
3 Dernoga Tomasz Paweł fortepian 1
4 Jarzyna Zuzanna Katarzyna fortepian 1
5 Lelo Karolina Maria fortepian 1
6 Moskwa Katarzyna fortepian 1
7 Muchaczow Hanna fortepian 1
8 Wójcik Łukasz Michał fortepian 1
9 Marcinkowska Aleksandra Jadwiga akordeon 1
10 Wilczacki Maksym akordeon 1
11 Galicka Alicja Helena altówka 1
12 Janulewicz Adrian Mariusz gitara 1
13 Skoczeń Mateusz Jerzy gitara 1
14 Ceglińska Kornelia Mariola skrzypce 1
15 Chen Haochuan skrzypce 1
16 Grzejszczak Maja skrzypce 1
17 Mazurek Szymon skrzypce 1
18 Niewiadomska Aleksandra skrzypce 1
19 Wróblewska Marcelina skrzypce 1
20 Figórniak Karolina Anna wiolonczela 1
21 Kuberska Antonina Maria wiolonczela 1
22 Maczuga Maja Zofia wiolonczela 1
23 Pokrywka Sara fagot 1
24 Iurato Laura flet

1

25 Wójcik Wiktoria flet

1

26 Migdalski Paweł Mateusz klarnet

1

27 Ćwiszewska Oliwia Anna obój

1

28 Zagiczek Maja saksofon

1

29 Iwaniec Karolina Kinga waltornia

1

30 Wcisło Tadeusz Marek waltornia

1

31 Kniażuk Oskar Kamil perkusja

1

32 Kostyra Wiktoria Julia śpiew

1

33 Kumik Emilia Aleksandra śpiew

1

34 Rudowicz Edyta Teresa śpiew

2

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH i w REZERWIE

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

PSM II stopnia - Wydział Instrumentalny

Lp. Uczeń

Instrument

Klasa
1 Suchowierzch Karolina Jagoda skrzypce 1
2 Baran Aleksandra flet 1
3 Machalska Hanna flet 1

 

 

Informacje dla kandydatów

 

Kto może się uczyć w szkole muzycznej I st. i na jakich instrumentach?

PSM I st. prowadzi dwa cykle kształcenia i realizuje program kształcenia na poziomie podstawowym.
Sześcioletni cykl nauczania dla dzieci rozpoczynających naukę od 7 roku życia i nie przekroczonym 10 roku życia.
Ten cykl nauczania obejmuje naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli , akordeonie, gitarze, perkusji

instrumentach dętych drewnianych i blaszanych.

Na wniosek Rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które w 2019 r. kończy 6 lat i posiada zaświadczenie

o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Czteroletni cykl nauczania dla dzieci i młodzieży od 8 do 16 roku życia.
W tym cyklu prowadzi się naukę gry na wszystkich instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, instrumentach perkusyjnych, smyczkowych, gitarze oraz instrumentach klawiszowych.
Kandydaci do szkoły pobierają wniosek (zakładka pliki do pobrania) i wypełniony składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym     w dziale aktualności. Skan wypełnionego wniosku można też przekazać pocztą elektroniczną

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia

kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Kto może się uczyć w szkole muzycznej II st. i na jakich instrumentach?

PSM II st. prowadzi dwa wydziały i realizuje program kształcenia muzycznego  na poziomie średnim.
Wydział instrumentalny
O przyjęcie na wydział instrumentalny PSM II st. mogą ubiegać się absolwenci  szkół muzycznych I st. i ognisk muzycznych,               jak również kandydaci nie posiadający przygotowania w wieku od 10 do 23 lat (na instrumenty dęte drewniane i blaszane, perkusję,kontrabas). Wszystkich obowiązuje zdanie egzaminu wstępnego.
Wydział wokalny
Na wydział wokalny mogą być przyjęci kandydaci bez przygotowania muzycznego posiadający wybitne walory głosowe i muzyczne: dziewczęta od 16 lat; chłopcy od 18 lat.
Są oni zobowiązani zaśpiewać na egzaminie wstępnym dwa utwory przygotowane samodzielnie.

Kandydaci do szkoły II stopnia pobierają wniosek /zakładka pliki do pobrania/ i wypełniony składają w sekretariacie szkoły                   w terminie podanym w dziale aktualności. Skan wypełnionego wniosku można też przekazać pocztą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia wydane przez:

- lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w specjalizacji śpiew, instrumenty dęte

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - kształcenie w pozostałych specjalizacjach