Rekrutacja

W zakładce <<PLIKI DO POBRANIA>> znajdują się informacje i kwestionariusz

dla kandydatów do PSM I i II st.

 

LISTY PRZYJĘTYCH do PSM I stopnia

 

klasa 1 C6                                                                 klasa 1 C4

    1. Arcimowicz Maria                - fortepian                                1. Sus Mila Lena                        - altówka

    2. Ley Hubert                         - fortepian                                2. Karpowicz Mateusz Patryk      - kontrabas

    3. Leśniewski Marcel Konrad    - fortepian                                3. Wyspiańska Julia                   - flet

    4. Łukasiewicz Gabriela           - fortepian                                4. Klimczak Krystian                  - fagot

    5. Marciocha Kaja Matylda       - fortepian                                5. Wilczacka Kira                       - klarnet

    6. Rosół Laura                        - fortepian                                6. Wnuk Marta Maria                  - klarnet

    7. Russek Alicja                      - fortepian                                7. Zawadzki Błażej                    - klarnet

    8. Trelka Dominika                  - fortepian                                8. Wołoszyn Wiktoria Katarzyna  - obój

    9. Sławiński Przemysław          - akordeon                               9. Buczyński Ignacy                   - saksofon

   10. Gajda Helena Katarzyna      - skrzypce                              10. Florczyk Bartosz Jarosław       - saksofon

   11. Łukasiewicz Kacper             - skrzypce                              11. Buczyński Julian                    - puzon

   12. Majcher Tymoteusz Stefan   - skrzypce                              12. Jaros Izabela Teresa              - waltornia

   13. Maziarczyk Julia Janina        - skrzypce                   

   14. Nowogrodzka Maja Agnieszka - skrzypce

   15. Pietryka Anna                     - skrzypce                                  lista rezerwowa - kandydaci zakwalifikowani

   16. Włodarczyk Bartosz             - skrzypce                                        do przyjęcia - brak miejsc

   17. Grabowski Mieszko Sylwester - wiolonczela                         1. Polkowska Dominika Maria      - gitara

   18. Łukowicz Iga Marta              - wiolonczela                           2. Skrobańska Karolina              - saksofon  

   19. Gierus Antoni Karol              - gitara                                   3. Gierus Tymon Mariusz            - perkusja

   20. Organistka Julian                 - gitara

   21. Bocheński Igor Antoni          - perkusja

   22. Markiewicz Zofia                  - perkusja                                                         klasa 2 C4

   23. Mędrycka Zofia                    - flet                                      1. Jiruska Hanna Maria               - fortepian

                                                                                               2. Amborski Michał Tomasz         - klarnet

      lista rezerwowa - kandydaci zakwalifikowani                3. Kostrzewa Marianna                - klarnet

              do przyjęcia - brak miejsc                                      4. Pempuś Patryk                       - klarnet

     1. Wójcik Oliwia                       - skrzypce                             5. Małenda Jowita                       - obój

     2. Staniak Julia                        - skrzypce

     3. Marciocha Konrad Bartosz     - wiolonczela

     4. Sobaszek Michał Jakub         - perkusja                                                        klasa 3 C4

                                                                                                1. Preen Thomas Joseph            - fortepian

 

                                        klasa 2 C6

     1. Bafeltowska Tara Roma        - fortepian

 

                                        klasa 3 C6

     1. Preen Natalia Ida                 - fortepian

    

                                        klasa 4 C6

     1. Jaguś Filip                           - fortepian

 

                                        klasa 5 C6

     1. Wróblewska Marcelina          - skrzypce

 

 

                                LISTA PRZYJĘTYCH do PSM II stopnia

                                                           

                                                           klasa I - wydział instrumentalny i wokalny

     1. Golis Zuzanna Wiktoria         - fortepian                             18. Antosik Stanisław                  - gitara

     2. Moreau Hanna Sophie           - fortepian                             19. Chromik Adam Krzysztof       - gitara

     3. Pętlicka Julianna                   - fortepian                             20. Wojtaczka Michał Jan             - gitara

     4. Skolimowska Matylda Oliwia  - fortepian                             21. Dobrowolski Kacper Tadeusz  - kontrabas

     5. Woldanowski Dominik           - akordeon                            22. Maciuszek Jarosław                - kontrabas

     6. Iwanek Katarzyna Anna        - skrzypce                             23. Nazdrowicz Julia Małgorzata    - flet

     7. Jaros Filip Dominik                - skrzypce                            24. Foitzik Marta Michalina            - fagot

     8. Kowaliszyn Amelia Irmina     - skrzypce                             25. Hyży Dominika Tekla              - obój

     9. Łuszczyszyn Piotr Paweł        - skrzypce                             26. Żmijewska Zuzanna               - trąbka

   10. Szaniawska Agata Joanna      - skrzypce                            27. Polkowski Jacek                     - puzon

   11. Zamorska Kaja Magdalena    - skrzypce                             28. Gadzina Ignacy Kosma           - perkusja

   12. Baranowska Małgorzata Milena - altówka                            29. Niewiadomski Jakub               - perkusja

   13. Rodewald Alicja Malwina        - altówka                              30. Malantowicz Julian Wojciech     - perkusja

   14. Rotkiewicz Weronika             - altówka                               31. Burdzy Julia                           - śpiew

   15. Grabowska Katarzyna           - wiolonczela                         32. Fałek Natalia                           - śpiew

   16. Jaworska Julia                      - wiolonczela                         33. Szparkowska Weronika Paula   - śpiew

   17. Wojnarowicz Anna                - wiolonczela

 

                             lista rezerwowa - kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia - brak miejsc

     1. Mazurkiewicz Tomasz            - fortepian

     2. Blicharska Julita Aneta          - gitara

 

                                                        klasa II - wydział instrumentalny

     1. Nadzieja Jan                         - fortepian

 

                                                        klasa IV - wydział instrumentalny

     1. Kowalczyk Ewelina                 - skrzypce

 

 

 

Informacje dla kandydatów

 

Kto może się uczyć w szkole muzycznej I st. i na jakich instrumentach?

PSM I st. prowadzi dwa cykle kształcenia i realizuje program kształcenia na poziomie podstawowym.
Sześcioletni cykl nauczania dla dzieci rozpoczynających naukę od 7 roku życia i nie przekroczonym 10 roku życia.
Ten cykl nauczania obejmuje naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli , akordeonie, gitarze, perkusji

instrumentach dętych drewnianych i blaszanych.

Na wniosek Rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które w 2017 r. kończy 6 lat i posiada opinię o możliwości

rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Czteroletni cykl nauczania dla dzieci i młodzieży od 8 do 16 roku życia.
W tym cyklu prowadzi się naukę gry na wszystkich instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, instrumentach perkusyjnych, smyczkowych, gitarze oraz instrumentach klawiszowych.
Kandydaci do szkoły pobierają kwestionariusze (dział pliki do pobrania)i wypełnione składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym w dziale aktualności.

Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia

kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Kto może się uczyć w szkole muzycznej II st. i na jakich instrumentach?

PSM II st. prowadzi dwa wydziały i realizuje program kształcenia muzycznego  na poziomie średnim.
Wydział instrumentalny
O przyjęcie na wydział instrumentalny PSM II st. mogą ubiegać się absolwenci  szkół muzycznych I st. i ognisk muzycznych, jak również kandydaci nie posiadający przygotowania w wieku od 10 do 23 lat (na instrumenty dęte drewniane i blaszane, perkusję,kontrabas). Wszystkich obowiązuje zdanie egzaminu wstępnego.
Wydział wokalny
Na wydział wokalny mogą być przyjęci kandydaci bez przygotowania muzycznego posiadający wybitne walory głosowe i muzyczne: dziewczyny od 16 lat; chłopcy od 18 lat.
Są oni zobowiązani zaśpiewać na egzaminie wstępnym dwa utwory przygotowane samodzielnie.

Kandydaci do szkoły II stopnia pobierają kwestionariusz /dział pliki do pobrania/ i wypełnione składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym w dziale aktualności.

Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia wydane przez:

-lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w specjalizacji śpiew, instrumenty dęte

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - kształcenie w pozostałych specjalizacjach