Sticky post

Sprawy organizacyjne

Sticky post

Komunikat w sprawie powrotu do kształcenia stacjonarnego
W związku z podjęciem przez Rząd decyzji o powrocie do nauczania stacjonarnego uczniów klas I – III szkół podstawowych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że z dniem 18 stycznia 2021 r. zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie, powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych.

Koniec semestru, wystawianie ocen
Rada klasyfikacyjna odbędzie się 26.01.2020 r.
Koniec I semestru nauki roku szkolnego 2020/2021-31.01.2020 r.
Oceny śródroczne

wpisują do dziennika elektronicznego nauczyciele:
– instrumentu głównego oraz śpiewu do 22 grudnia 2020 r.
– teorii – do 21 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe 04.01. – 17.01.2021 r.

Zmiany w planach zajęć znajdziecie tu .
Proszę sprawdzać kategorię: Nieobecności i zastępstwa

Bezpieczeństwo w szkole

Reżim-sanitarny

Osoby, które w dniach 1-4 września nie podpisywały zgody, prosimy o pobranie, wypełnienie i przyniesienie formularza zgody w dniu zajęć.

Zadania dla zajęć teoretycznych

Sticky post

Uczniowie, Rodzice – zadania do utrwalania

Kontakt

Kontakt z administracją szkoły od 23.03.2020 r. do odwołania za pomocą formularza kontaktowego na stronie; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: muzyczna@psm.jgora.pl lub sekretariatpsm@psm.jgora.pl oraz telefonicznie w godzinach 10:00-13:00 pod numerem 511 054 513

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content