W trosce o zdrowie Wasze i Nasze
Kontakt uczniów z nauczycielami również przez dziennik elektroniczny Fryderyk