W związku z licznymi telefonami oraz pytaniami mailowymi o przyjęcie do szkoły informujemy, że wydłużamy termin składania formularzy
do dnia 21.05.2021r.
Zapraszamy