Miesiąc: Maj 2020

Pożegnaliśmy wspaniałą osobę

Zachowamy Go
we wdzięcznej pamięci

Egzaminy promocyjne i końcowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

Rozporządzenie wprowadza szczególne rozwiązania w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także do końca obecnego roku szkolnego, polegające m. in. na:
– odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminów promocyjnych i końcowych.
Zgodnie z § 11bc rozporządzenia zmieniającego, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

Dla Uczniów od Nauczycieli

Nauczyciel: Joanna Witowska
Nowe zadania 28.05.2020 r. ; Zadania 20.05-26.05.2020 r. ;
Zadania 11.05-18.05.2020 r. ; Zadania 28.04-05.05.2020 r. ;
Zadania 19.04-27.04.2020 r. ; Zadania 03.04-14.04.2020 r, ; Pierwsze lekcje

Nauczyciel: Dorota Pogoda RYTMIKA
Nowe zadanie 28.05.2020 r. ; Zadanie 20.05.2020 r. ;
Zadania 11.05-15.05.2020 r. ; Zadania 04.05-08.05.2020 r. ;
Zadania 27.04 – 30.04.2020 r. ; Zadania 21.04.2020 r. dla wszystkich klas ; Rytmika 06-08.04.2020 r. ; Pierwsze lekcje RYTMIKA Klasa I ; Klasa II ; Klasa III

Czytaj dalej…

Konkurs na esej

Warsztaty

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén