Nieobecności

Pamietaj-o-zmianie-obuwia

Bezpieczeństwo w szkole

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną jesteśmy zmuszeni ponownie wprowadzić ograniczenia w możliwości przebywania rodziców/opiekunów na terenie szkoły.
Bardzo prosimy, aby rodzice/opiekunowie zastosowali się do niniejszej prośby, ograniczając się jedynie do przyprowadzenia ucznia do szkoły – głównym wejściem
i odebrania po zakończonych zajęciach, z drugiej strony budynku czyli
od parkingu.

W trakcie przebywania w budynku szkoły należy przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących w pomieszczeniach zamkniętych
czyli należy nosić maseczkę.
Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.
Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki.