Adres mailowy biblioteki: biblpsmjg@gmail.com

Katalog biblioteki online
pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych dotyczących zbiorów muzycznych

Godziny pracy biblioteki

W czasie trwania nauki zdalnej
Biblioteka szkolna czynna w środy i czwartki
od godz. 13.30 do 18.00.
Jeżeli zaistnieje potrzeba wypożyczenia nut, bardzo proszę o telefon w tych godzinach pod nr 75 7522330 (prosić bibliotekę), nuty można będzie odebrać na portierni albo w bibliotece w ustalonym terminie.
Można także pisać na mail biblpsmjg@gmail.com lub na dzienniku elektronicznym do bibliotekarza, Agnieszki Kumek.

 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Od – do 14.30-19.30 13.30-19.30 12.30-19.30 13.30-19.30 13.30-19.30