Kategoria: Archiwalne

Dla Uczniów od Nauczycieli

Zadania dla Chóru „Fismolki”
Zadanie 08.06.2020 r. ;
Wystawiamy oceny ;
04.05.2020 r. ; 27.04.2020 r.
Agnieszka Cel

Nauczyciel: Agnieszka Cel  
Kontakt mailowy: nauczyciel.agnieszka.cel@gmail.com
Zadania 08.06.2020 r. ; Wystawianie ocen ; Zadania 25.05-01.06.2020 r.
Zadania 18.05-25.05.2020 r.; Zadania 11.05-17.05.2020 r.;Zadania 04.05-10.05.2020 r. Zadania 27.04-30.04.2020 r. ; Zadania 15.04-24.04.2020 r. ; Zadania 03.04-10.04.2020 r. ; Pierwsze lekcje

Czytaj dalej…

Dla nauczycieli

pismo_04_06_2020

Materiały do nauczania online

Dla inspiracji : Przykłady planów pracy w czasie nauczania online

WAŻNE Informacje Dyrektora Szkoły

WAŻNE Informacje CEA

Dla zainteresowanych

Pożegnaliśmy wspaniałą osobę

Zachowamy Go
we wdzięcznej pamięci

Egzaminy promocyjne i końcowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

Rozporządzenie wprowadza szczególne rozwiązania w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także do końca obecnego roku szkolnego, polegające m. in. na:
– odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminów promocyjnych i końcowych.
Zgodnie z § 11bc rozporządzenia zmieniającego, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej

Aktualizacja 07.05.2020 r. : Egzaminy dyplomowe
Aktualizacja z 27.04.2020 r.: Egzaminy dyplomowe
W sprawie egzaminów dyplomowych

Zaproszenie

Konsultacje online

Stypendia dla uczniów szkół artystycznych

Szanowni Państwo
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej uprzejmie informuje o przygotowaniu przedłużenia terminu składania wniosków o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla uczniów szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, dla klas programowo najwyższych, do 5 czerwca br.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén