Kategoria: Dla nauczycieli Page 1 of 2

Informacja

Proszę o wystawienie i wpisanie ocen końcoworocznych do dziennika elektronicznego Fryderyk do dnia 14.06.2021 r.
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna odbędzie się
w dniu 18.06.2021 r.
Zarządzenie dotyczące powyższego będzie udostępnione do podpisu
w dniu 07.06.2021 r. w książce zarządzeń (na portierni).

Warsztaty-okierstrowe-POJ

Sposób na nudę

Sticky post

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w Półkoloniach z Instrumentem.
To rodzaj kilkudniowych warsztatów, gdzie będą prowadzone zajęcia gry zespołowej i zabawy muzyczne.
To idealny sposób na utrzymanie kontaktu z instrumentem w wakacje
oraz uśmiechu na twarzy. 
BĘDZIE NA LUZIE 🙂 
Więcej informacji u Pani Dominiki Łukasiewicz (tel. 667 254 731)

Formularze

Drodzy Państwo
Zakładka dokumenty, formularze została uaktualniona.

Komunikat

Szkolenia CEA

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika,
lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/kto-musi-zalozyc-ppk-a-kto-moze-uczestniczyc-w-ppk/lnjw7dj

Konto Microsoft – MS Teams

Logowanie do konta https://www.office.com/
Proszę się logować, zaglądać na kalendarze spotkań.
Nadal obowiązuje dziennik elektroniczny, zadania tam umieszczone są do zrobienia ,uzupełnienia, nadrobienia.

Nauczanie online

Sticky post

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content