UWAGAzastępstwa za Panią Joannę Witowską
od 26 października br.
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 • PSM II st. – Wydział Instrumentalny klasa V – formy muzyczne
  Zastępstwo: Pan Olgierd Hryniewicki – dzień i godziny pozostają bez zmiany
 • PSM II st. – Wydział Wokalny  klasy I, II, IV – kształcenie słuchu
  Zastępstwo: Pan Adam Mikulski.
  UCZENNICE proszone są o kontakt z nauczycielem w celu ustalenia godzin zajęć.
 • PSM I st. Cykl czteroletni audycje muzyczne  – klasy 2,3,4
  Zastępstwo: Pan Adam Mikulski – dzień i godziny zajęć pozostają bez zmiany
 • PSM I st. Cykl sześcioletni audycje muzyczne – klasa 5
  Zastępstwo: grupa A – Pani Agnieszka Cel 
  Poniedziałek 17:45 18:30
  Zastępstwo: grupa B – Pan Adam Mikulski  – dzień i godziny zajęć pozostają bez zmiany

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
(każdy uczeń proszony jest o zgłoszenie się do nauczyciela w celu ustalenia planu)

 • Fortepian dodatkowy –  Pani Monika Gawłowska
 • Fortepian obowiązkowy  dla klasy  II  PSM II st.
  – Pani Vitalina Samostrokova
 • Fortepian obowiązkowy dla klasy V PSM II st. (perkusja)
  – Pani Irina Oleszkiewicz
 • Fortepian obowiązkowy dla klasy V PSM II st. (gitara)
  – Pani Urszula Smolska (zmiana na stałe)
 • Fortepian dla wokalistyki – Pani Irina Oleszkiewicz
 • Zajęcia z akompaniatorem – Pan Krzysztof Gotartowski