Zajęcia z Panem Mariuszem Celem zostają odwołane
w dniach 12 – 18.04.2021 r.

Zajęcia z Panią Wiesławą Tobiasz odwołane do 18.04.2021 r.

Zajęcia z Panią Danutą Cel odwołane od dnia 07.04.
do dnia 16.04.2021 r.

Zajęcia z Panią Martą Mokrzycką-Myrlak odwołane
do 16.04.2021 r.