Kategoria: Dla uczniów

Koniec semestru, wystawianie ocen

Rada klasyfikacyjna odbędzie się 26.01.2020 r.
Koniec I semestru nauki roku szkolnego 2020/2021-31.01.2020 r.
Oceny śródroczne

wpisują do dziennika elektronicznego nauczyciele:
– instrumentu głównego oraz śpiewu do 22 grudnia 2020 r.
– teorii – do 21 stycznia 2021 r.


Konto Microsoft – MS Teams

Logowanie do konta https://www.office.com/
Proszę się logować, zaglądać na kalendarze spotkań.
Nadal obowiązuje dziennik elektroniczny, zadania tam umieszczone są do zrobienia ,uzupełnienia, nadrobienia.

Dla Uczniów od Nauczycieli

Sticky post

ZADANIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

Nauczyciel: Wiesława Tobiasz
Kształcenie słuchu na platformie Teams rozpoczynamy w środę 02.12.2020 według planu zajęć stacjonarnych.
Zadania 21.12.2020 r. /// 16.12.2020 r. /// 14.12.2020 r. /// 09.12.2020 r. /// 02.12.2020 r. /// 30.11.2020 r. /// 25.11.2020 r. /// 23.11.2020 r. /// 18.11.2020 r. /// 16.11.2020 r. /// 09.11.2020 r. /// 04.11.2020 r. Sprawdzian 🙂 /// 26.10.2020 r.

Artystyczne zadania domowe – skrzypce :)

Dziennik elektroniczny Fryderyk

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

Procedury-bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa nauki online

Wideokonferencja-porady

Dobre-praktyki

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content