Dla inspiracji https://cea-art.pl/nauczanie-online-przyklady-dobrych-praktyk-w-szkolach-artystycznych/

WAŻNE informacje Dyrektora Szkoły: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zarządzenie-nr-7.pdf

WAŻNE informacje CEA: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Pismo-CEA1.pdf ; https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Pismo-CEA2.pdf