Nauczyciel: Dorota Pogoda
Zdalne nauczanie 30.03-03.04 2020 r. RYTMIKA
Klasa I ; Klasa II ; Klasa III

Nauczyciel: Wiesława Tobiasz Nowe zadania 02.04.2020 r. ; Zadania 26.03.2020 r. ; Pierwsze lekcje

Nauczyciel: Agnieszka Cel  
Kontakt mailowy: nauczyciel.agnieszka.cel@gmail.com  
Aktualizacja 01.04.2020 r. ; Pierwsze lekcje

Nauczyciel: Monika Gawłowska https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/infor-Monika.pdf

Nauczyciel: Artur Rulewski Fortepian obowiązkowy: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/A.Rulewski.pdf Akompaniament: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/A.Rulewski-akompaniament.pdf

Nauczyciel: Joanna Popek Fortepian obowiązkowy: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Joanna-Popek-fortepian-obowiązkowy.pdf

Nauczyciel: Dorota Pogoda Fortepian główny/dodatkowy: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dorota-Pogoda-Fortepian.pdf

Nauczyciel: Mirosława Hejne Fortepian dodatkowy: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Mirosława-Hejne.pdf

Nauczyciel: Radosław Droń Orkiestra smyczkowa I stopnia: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zadanie-dla-orkiestry-smyczkowej-I-stopnia.pdf

Nauczyciel: Adam Mikulski https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/Adam-Mikulski.pdf

Nauczyciel: Joanna Witowska Fortepian obowiązkowy i dodatkowy: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/fortepiany-J.Witowska.pdf

Nauczyciel: Joanna Witowska https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/J.Witowska.pdf

Nauczyciel: Olgierd Hryniewicki
Audycje muzyczne, literatura muzyczna, historia Aktualizacja 30.03.2020 r. PSM I st. , PSM II st. ; Pierwsze lekcje

Nauczyciel: Mariusz Cel
Aktualizacja 31.03.2020 r.: https://psm.jgora.pl/wp-content/uploads/2020/03/M.Cel-31.03.2020.pdf

Nauczyciel: Halina Wysocka