Kontakt z administracją szkoły:
– Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 10:00 do 16:00.
– za pomocą formularza kontaktowego na stronie; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: muzyczna@psm.jgora.pl lub sekretariatpsm@psm.jgora.pl oraz telefonicznie także pod numerem 511 054 513

Dane adresowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Stanisława Moniuszki
ul. Piłsudskiego 26, 58-500 Jelenia Góra

tel. 757 522 330

e-mail: muzyczna@psm.jgora.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /PSM_JelGora_0704/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki, ul. Piłsudskiego 26, 58-500 Jelenia Góra.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: Art. 9 ust 2 lit i oraz a (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim
  5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich będzie skutkować brakiem możliwości wejścia do placówki.

Numery kont do wpłat

Darowizny na rzecz Szkoły

46 1010 1674 0034 5013 9134 0000

Tytuł wpłaty (wymagany): “Darowizna na rzecz szkoły”

Rada rodziców

07 1090 1926 0000 0005 1400 1844

Tytuł wpłaty (wymagany): “Rada rodziców”


Formularz kontaktowy

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki osobiście. Jeśli nie jest to jednak możliwe to możesz wysłać nam wiadomość za pomocą poniższego formularza. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości najpóźniej w następnym dniu roboczym.