Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza konkursy dla kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół artystycznych i placówek