Próba orkiestry II st. w sobotę 04 grudnia 2021 r.
Smyczki 9:00 – 10:30
10:40 cała orkiestra