III Elbląski Konkurs Pianistyczny, Elbląg, 4-7 marca 2021

Uczeń kl. 1 PSM II st. pani Joanny Chek uczestniczył w III Elbląskim Konkursie Pianistycznym. Otrzymał wyróżnienie I stopnia. Nauka gry na instrumencie w rzeczywistości epidemicznej nie jest łatwa. Wymaga wytrwałości, samokontroli i dużej cierpliwości tak samo ze strony ucznia jak i nauczyciela. Efekty pracy skutkują osiągnięciami indywidualnymi ucznia, a one stanowią o pracy nauczyciela oraz sukcesie w kształceniu wybitnych instrumentalistów.

J.S.Bach – Preludium i Fuga B nr 21 z I t. DWK w wykonaniu Filipa Jagusia.
K.Czerny – Etiuda B op 740 nr 13 w wykonaniu Filipa Jagusia.
K.Szymanowski – Preludium h op 1 nr 2 w wykonaniu Filipa Jagusia