Drodzy kandydaci
Z wielka przyjemnością informujemy, że wszyscy zostaliście pozytywnie zakwalifikowani i tym samym przyjęci w poczet uczniów
Szkoły Muzycznej I bądź II st. (odpowiednio: do określonej klasy i zgodnie ze wskazanym bądź sugerowanym instrumentem).
Informacje na nowy rok szkolny będą sukcesywnie umieszczane na stronie
(zakładka Rok szkolny/ Rok szkolny 2021/2022).
Przypominamy o obowiązkowym dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego (zarówno I jak i II st.) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej,
dla dęciaków od pulmonologa.
Informacja dotyczy kandydatów, którzy złożyli formularze zgodnie z wskazanymi datami lub przed 01.07.2021r.
W razie pytań proszę pisać: sekretariatpsm@psm.jgora.pl