Tymon Gierus uczeń PSM I i II st. im. S.Moniuszki w Jeleniej Górze

Rozpoczynamy nabór kandydatów. W tym roku nietypowo, bez harmonogramu badania predyspozycji czy egzaminu wstępnego. Czas pokaże kiedy i jak spotkamy się osobiście, ale i też w związku z tą sytuacją zmianie ulegają zasady składania dokumentów rekrutacyjnych.

REKRUTACJA-DO-SZKOŁY-MUZYCZNEJ1

Wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich talentów w naszej Szkole prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego kandydata i przesłanie skanu (.pdf) lub zdjęcia (.jpg ; .png) formularza na adres mailowy: sekretariatpsm@psm.jgora.pl .

Na chwilę obecną, nie wymagamy przy składaniu dokumentów – zaświadczenia lekarskiego, które jednak, docelowo, osoby zakwalifikowane będą musiały dostarczyć. Wszystkie dodatkowe dokumenty wraz z oryginałem kwestionariusza będzie trzeba złożyć w sekretariacie po powrocie do zajęć szkolnych. Ewentualne pytania proszę przesyłać również elektronicznie za pomocą formularza na stronie PSM I i II st. , lub bezpośrednio na mail: sekretariatpsm@psm.jgora.pl
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i do podjęcia przygody z nauką instrumentu lub śpiewu razem z Nami.

Wyciąg-z-regulaminu-Badanie-PSM-I-st

Wyciąg-z-regulaminu-Egzamin-wstępny-do-PSM-II-st

Prosimy o śledzenie bieżących informacji dotyczących terminu przeprowadzenia rekrutacji, które będą publikowane w tym miejscu.