Mając na uwadze, przygotowanie numeru Szkoły Artystycznej poświęconej nauczycielowi, Centrum Edukacji Artystycznej ma okazję zachęcić Państwa do refleksji nad własną pracą pedagogiczną. Chętnie przyjmiemy propozycje Państwa tekstów, będących opisem codziennej pracy, towarzyszących jej spostrzeżeń, przemyśleń, pomysłów. Z przyjemnością podzielimy się na forum kwartalnika Państwa doświadczeniami z pracy dydaktycznej, wychowawczej, a także inną Państwa działalnością pozaszkolną, w tym twórczą. Wiemy, że w Państwa szkołach wiele się dzieje – dzielcie się Państwo tym z nami, opisujcie, dokumentujcie i przesyłajcie do naszej redakcji. Zachęcamy nie tylko pedagogów przedmiotów artystycznych, ale wszystkich pracowników szkoły, jak również chętnych wyrazić swoje doznania uczniów a także rodziców.
Szkoły artystyczne w Polsce, ze swoją długą i dobrą tradycją, mają zapisane w swojej historii sylwetki wielu znaczących pedagogów, wartych przybliżenia na łamach Szkoły Artystycznej. Unikatowe specjalizacje, tajemnicze pracownie, zachwycające budynki, stanowić mogą pretekst do prezentacji Państwa szkoły, do czego raz jeszcze serdecznie zachęcamy.

Proponowane materiały prosimy kierować pod adres: bala@cea.art.pl

Z poważaniem
Iwona Skowron
Wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej