Budynek naszej szkoły został objęty projektem pn. “Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2018 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
W 2019 roku projekt został zakończony.