Sekcja instrumentów dętych i perkusji

W skład sekcji instrumentów dętych i perkusji wchodzą następujące specjalności:
-instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, obój, fagot, klarnet, oraz saksofon;

Jest to instrument o dużych możliwościach ekspresyjnych i specyficznym brzmieniu, z którego można wydobyć zarówno bardzo wysokie, jak i bardzo niskie dźwięki.
Obój to instrument o wyjątkowo pięknym brzmieniu.


-instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba ;

Puzon – instrument dęty blaszany o silnie korzennej barwie i średnim brzmieniu


-instrumenty perkusyjne;
Naukę gry na wszystkich instrumentach można rozpocząć bez wcześniejszego przygotowania muzycznego. Każdy, kto pragnie uczyć się gry na jakimkolwiek z wyżej wymienionych instrumentów, jedyne co musi zrobić to przyjść do naszej szkoły i wybrać instrument. Nauka na wybranym instrumencie obejmuje lekcje indywidualne, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Ponieważ prawie wszystkie instrumenty są instrumentami orkiestrowymi uczniowie maja możliwość grać w Szkolnej Orkiestrze Symfonicznej jak również w mniejszych zespołach kameralnych.
Działalność sekcji polega m.in. na organizowaniu koncertów klasowych i sekcyjnych, w szkole jak również na terenie miasta, które dają uczniom możliwość wystąpienia przed publicznością Uczniowie naszej sekcji wraz z nauczycielami biorą udział w licznych warsztatach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą. Zdobyte umiejętności w PSM I i II stopnia dają szanse późniejszego kształcenia na wyższych uczelniach.

Sekcja instrumentów klawiszowych

Wśród instrumentów muzycznych fortepian i akordeon zajmują szczególne miejsce. Gra na fortepianie jest pasjonująca zarówno dla słuchaczy, jak i dla samych pianistów. Instrument ten pozwala nie tylko na szerokie spektrum wyrażania emocji w pięknej i spektakularnej muzyce, ale także świetnie sprawdza się w ćwiczeniu swojej inteligencji, koordynacji i kreatywności. Akordeon natomiast – oryginalne brzmienie znajdujące zastosowanie niemal w każdym gatunku muzycznym poczynając od klasyki a kończąc na rozrywce i muzyce jazzowej.

Akordeon jest  instrumentem klawiszowym o pięknym donośnym brzmieniu.
Przemysław Sławiński uczeń klasy IV C6 PSM I st.
nauczyciel: Tomasz Gadzina

Akordeon i fortepian możemy zaliczyć do nielicznej grupy instrumentów samowystarczalnych, czyli takich, które samodzielnie mogą ogarnąć np.: wydarzenie okolicznościowe. Równie świetnie oba sprawdzą się jako instrument akompaniujący np.: wokaliście lub jako instrument towarzyszący stanowiący pewnego rodzaju tło i wypełnienie. Lekcje z instrumentu odbywają się do dwóch razy w tygodniu. Uczniowie uczestniczą w konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych – co samo w sobie stanowi ogromne wyróżnienie dla każdego wykonawcy, nauczyciela, szkoły.

Organizujemy warsztaty z wybitnymi pedagogami Akademii Muzycznych, a także wyjeżdżamy z naszymi uczniami na warsztaty muzyczne rozwijając nie tylko talenty. Poznajemy rówieśników, języki, architekturę. Sekcja klawiszowa (na równi z innymi sekcjami) może chwalić się wielokrotnymi wyróżnieniami i nagrodami  w kraju i za granicą.

Szczególnym wyróżnieniem i nagrodą za lata nauki jest występ dyplomowy – koncert przy udziale orkiestry w Filharmonii Dolnośląskiej.

Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary