Sekcja instrumentów dętych i perkusji

W skład sekcji instrumentów dętych i perkusji wchodzą następujące specjalności:
-instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, obój, fagot, klarnet, oraz saksofon;
-instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba ;
-instrumenty perkusyjne;
Naukę gry na wszystkich instrumentach można rozpocząć bez wcześniejszego przygotowania muzycznego. Każdy, kto pragnie uczyć się gry na jakimkolwiek z wyżej wymienionych instrumentów, jedyne co musi zrobić to przyjść do naszej szkoły i wybrać instrument. Nauka na wybranym instrumencie obejmuje lekcje indywidualne, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Ponieważ prawie wszystkie instrumenty są instrumentami orkiestrowymi uczniowie maja możliwość grać w Szkolnej Orkiestrze Symfonicznej jak również w mniejszych zespołach kameralnych.
Działalność sekcji polega m.in. na organizowaniu koncertów klasowych i sekcyjnych, w szkole jak również na terenie miasta, które dają uczniom możliwość wystąpienia przed publicznością Uczniowie naszej sekcji wraz z nauczycielami biorą udział w licznych warsztatach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą. Zdobyte umiejętności w PSM I i II stopnia dają szanse późniejszego kształcenia na wyższych uczelniach.