Sekcja instrumentów dętych i perkusji

W skład sekcji instrumentów dętych i perkusji wchodzą następujące specjalności:
-instrumenty dęte drewniane: flet poprzeczny, obój, fagot, klarnet, oraz saksofon;

Jest to instrument o dużych możliwościach ekspresyjnych i specyficznym brzmieniu, z którego można wydobyć zarówno bardzo wysokie, jak i bardzo niskie dźwięki.
Obój to instrument o wyjątkowo pięknym brzmieniu.


-instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba ;

Puzon – instrument dęty blaszany o silnie korzennej barwie i średnim brzmieniu


-instrumenty perkusyjne;
Naukę gry na wszystkich instrumentach można rozpocząć bez wcześniejszego przygotowania muzycznego. Każdy, kto pragnie uczyć się gry na jakimkolwiek z wyżej wymienionych instrumentów, jedyne co musi zrobić to przyjść do naszej szkoły i wybrać instrument. Nauka na wybranym instrumencie obejmuje lekcje indywidualne, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Ponieważ prawie wszystkie instrumenty są instrumentami orkiestrowymi uczniowie maja możliwość grać w Szkolnej Orkiestrze Symfonicznej jak również w mniejszych zespołach kameralnych.
Działalność sekcji polega m.in. na organizowaniu koncertów klasowych i sekcyjnych, w szkole jak również na terenie miasta, które dają uczniom możliwość wystąpienia przed publicznością Uczniowie naszej sekcji wraz z nauczycielami biorą udział w licznych warsztatach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą. Zdobyte umiejętności w PSM I i II stopnia dają szanse późniejszego kształcenia na wyższych uczelniach.

Sekcja instrumentów klawiszowych
Akordeon jest  instrumentem klawiszowym o pięknym donośnym brzmieniu.
Przemysław Sławiński uczeń klasy IV C6 PSM I st.
nauczyciel: Tomasz Gadzina
Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary