nagranie promocyjne

Wokalistyka PSM I i II st. w Jeleniej Górze skupia młodzież utalentowaną wokalnie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach ze śpiewu solowego, emisji głosu, pracują nad poprawną dykcją, ruchem scenicznym, tańcem, rozwijają umiejętność pracy w zespole.
Podczas licznych występów publicznych nabywają praktyki i sprawności scenicznej. Po ukończeniu szkoły są przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach artystycznych.
Galeria zdjęć tu przedstawiona to wybrane ujęcia ze szkolnych występów.

Skrzypek na dachu
Bastien i Bastiene
Ogrody pieśni wieczornej
Piosenka przypomni ci